Ontraadseld keer ik weer
naar de zachtste plek in mijn geheugen terug
Jouw Naam.

(H. Oosterhuis, Klok stilgezet)

Welkom op deze website, opgericht ter nagedachtenis van de Brugse priester-leraar Patrick Perquy (1942-2018) en gelanceerd in het kader van de publicatie van Stem die mij roept (Halewijn, 2020). Tot kort voor zijn overlijden stuurde Patrick ieder weekend een ‘bijdrage’ naar een trouwe schare lezers. Ze bevatten rake observaties van historische en actuele gebeurtenissen en getuigen onder meer van Patricks onverbloemde voorliefde voor film, maar altijd staat een Bijbelfragment centraal als klankbord van het leven. Het was Patricks droom en ambitie om de Bijbel in dialoog te laten treden met voorname denkers uit literaire, filosofische en algemeen menswetenschappelijke hoek. Het boek – letterlijk een groepswerk – neemt deze ‘bijdragen’ centraal en verkent ze vanuit verschillende invalshoeken, even gevarieerd en verrassend als de denksporen waarin Patrick zo graag vertoefde.

Maar omdat een boek – hoe rijk en divers ook – altijd een afgewerkt en afgesloten product vormt, willen we de rijke schat aan wekelijkse teksten ‘druppelgewijs’ voor de geïnteresseerde lezer openstellen, in de hoop dat hij of zij zelf een weg vindt in de vele prikkelende en uitdagende gedachten en reflecties van Patrick.

Om het enigszins overzichtelijk te houden, hebben we de selectie ingedeeld in 5 thema’s. Het aanbod zal gaandeweg uitbreiden, zodat zich een organisch weefsel ontspint waarin de lezer met veel plezier ronddwaalt.

Houtsculptuur Omer Gielliet (© Johan Rosseel)