Pasen

Enkele accenten van de viering van de Goede Week. Voor wie bekoord zou worden in mij een nieuwlichter te zien, ziehier een actualisering in De Bremstruik van een eeuwenoud liturgisch gebruik op stille zaterdag. Voor het tweede Vaticaans Concilie werden de diensten van de Goede week in de voormiddag gevierd.…

De Kerkmythe van Pius IX (Geert Delbeke)

Heeft Patrick Perquy voor zijn priesterwijding in 1966 nog de antimodernisten-eed moeten afleggen? Was die praktijk al opgeheven, één jaar na het Concilie (1962-1965)? Tot in de jaren ’60 moesten wijdelingen vooraf een eed van trouw zweren aan wat men de antimodernisten-eed noemde, de onderschrijving onder ede van de “Syllabus…