De opstanding van het subject (Dennis Lenders)

Waarom verloopt de schepping van de mens zo moeizaam? Waarom zondigt de pasgevormde mens reeds bij zijn eerste beproeving in Eden? Waarom wordt de eerste relatie tussen twee broers gekleurd door bloed? Het zijn vragen die vele generaties Bijbellezers bezighielden en aanleiding gaven tot vele theorieën. Zonder pasklare antwoorden te…

Daniël

Deze morgen werd onder grote belangstelling ons beeld Homeless Jesus ingehuldigd. We beluisterden een vijftal toespraken, kort maar terzake. De voorzitter van de kerkfabriek en de bisschop gingen in op de problematiek van de geloofstaal en de rol van beelden in het doorgeven van de blijde boodschap. En in dit…

Pasen

Enkele accenten van de viering van de Goede Week. Voor wie bekoord zou worden in mij een nieuwlichter te zien, ziehier een actualisering in De Bremstruik van een eeuwenoud liturgisch gebruik op stille zaterdag. Voor het tweede Vaticaans Concilie werden de diensten van de Goede week in de voormiddag gevierd.…

De Kerkmythe van Pius IX (Geert Delbeke)

Heeft Patrick Perquy voor zijn priesterwijding in 1966 nog de antimodernisten-eed moeten afleggen? Was die praktijk al opgeheven, één jaar na het Concilie (1962-1965)? Tot in de jaren ’60 moesten wijdelingen vooraf een eed van trouw zweren aan wat men de antimodernisten-eed noemde, de onderschrijving onder ede van de “Syllabus…