De Kerkmythe van Pius IX (Geert Delbeke)

Heeft Patrick Perquy voor zijn priesterwijding in 1966 nog de antimodernisten-eed moeten afleggen? Was die praktijk al opgeheven, één jaar na het Concilie (1962-1965)? Tot in de jaren ’60 moesten wijdelingen vooraf een eed van trouw zweren aan wat men de antimodernisten-eed noemde, de onderschrijving onder ede van de “Syllabus…