Links

We verwijzen graag naar enkele organisaties die Patrick erg ter harte gingen. Klik op het logo om de website te bezoeken.

www.perquy.net

met o.a. 2 onuitgegeven
vertalingen van werk
van Marie Balmary.